mysql extension is deprecated since PHP 5.5.0, consider using mysqli
Almax


Broń dostępna w naszej strzelnicy
 »  Strzelnica
Strzelnica
Firma szkoleniowo-usługowa posiada własny obiekt - strzelnicę krytą zlokalizowaną w centrum Olsztyna.
Ze strzelnicy mogą korzystać wszystkie osoby, które zapoznają się z regulaminem strzelnicy oraz okażą dokument potwierdzający tożsamość.
Strzelnica przystosowana jest do wykonywania strzelań statycznych, dynamicznych u sytuacyjnych.
Na strzelnicy istnieje możliwość zorganizowania szkoleń, zawodów sportowych i imprez integracyjnych.