mysql extension is deprecated since PHP 5.5.0, consider using mysqli
Almax


Broń dostępna w naszej strzelnicy
 »  Doświadczenie
Doświadczenie
Właścicielka Firmy posiada wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia:
 • instruktora strzelectwa sportowego,
 • wykształcenie pedagogiczne – ukończenie Studium Nauczycielskiego      w Olsztynie,
 • kurs pomocy przedmedycznej,
 • kurs doskonalący z zakresu broni bojowej oraz strzelb gładkolufowych, a także broni szczególnie niebezpiecznej,
 • kurs dla egzaminatorów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • absolwentka Wyższej Szkole Dziennikarskiej, kierunek administracja, (praca dyplomowa na temat broni i amunicji),
 • sędzia strzelectwa sportowego kl. I,
 • dopuszczenie do posiadania broni wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie,
 • rener kadry wojewódzkiej w kategorii: młodzik, junior mł., junior, młodzieżowiec,
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Strzeleckiego „KORMORAN”    w Olsztynie,
 • Uczestniczka programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet „SPEŁNIONA W BIZNESIE”,
   
DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ:
 • Szkolenia strzeleckie przeprowadzaliśmy do tej pory w następujących województwach: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodnio - pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie, lubuskie, lubelskie, podlaskie,
 • Szkolenie podczas kursu pracowników ochrony przeprowadzaliśmy w następujących miejscowościach województwa warmińsko - mazurskiego: Pisz, Ostróda, Bartoszyce, Iława, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Szczytno, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Giżycko, Elbląg, Braniewo, Działdowo, Nidzica, Ełk, Lidzbark Warmiński.
 • Opracowaliśmy program i dokumentację szkoleniową oraz przeprowadziliśmy szkolenie dla Straży Miejskiej,
 • Opracowaliśmy programy nauczania oraz szkoliliśmy słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia kształcących w zawodzie pracownika ochrony na terenie całego kraju,
 • Przeprowadzaliśmy szkolenia doskonalące dla „SOLID SECURITY”, „TARGET” „ORLEN-OCHRONA” , „DOGMAT”, „GROUP 4”  i wielu innych,
 • Opracowaliśmy materiały dydaktyczne na kurs pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Przeprowadzaliśmy szkolenia dla osób ubiegających się o indywidualne pozwolenia na broń palną,
 • Przeprowadzaliśmy szkolenia przed egzaminem na pracownika ochrony fizycznej        I stopnia,
 • Przeprowadzaliśmy egzamin na Patent Strzelecki z ramienia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • Prowadziliśmy praca z dziećmi i młodzieżą w ramach kadry wojewódzkiej dzieci         i młodzieży z terenu Warmii i Mazur oraz pracowaliśmy w klubach OPKS „Gwardia” Olsztyn oraz Policyjnym Klubie Sportowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Organizowaliśmy różnego rodzaju zawody sportowe, od szczebla lokalnego do zawodów szczebla centralnego,
 • Organizowaliśmy imprezy rekreacyjne.
 
Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju