mysql extension is deprecated since PHP 5.5.0, consider using mysqli
:: Broń maszynowa


Broń dostępna w naszej strzelnicy
 »  Broń maszynowa
Broń maszynowa